กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า สถานะการ์ณของ ทช.แบ่งได้ดังนี้
1. สถานะปัจจุบัน
ทช. ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด
ได้รับผลกระทบ 41 สายทาง 42 แห่ง
- ผ่านได้ 33 สายทาง (34 แห่ง)
- ผ่านไม่ได้ 8 สายทาง (8 แห่ง)
• น้ำท่วมสูง 7 สายทาง (7 แห่ง)
• ถนนขาด 1 สายทาง (1 แห่ง)
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2. ข้อมูลสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – 12 ต.ค. 2560
ทช. ประสบอุทกภัย 44 จังหวัด
ได้รับผลกระทบ 298 สายทาง
เข้าสู่ภาวะปกติ 257 สายทาง
คงเหลือที่ได้รับผลกระทบ 41 สายทาง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว อาทิ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ได้เข้าติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วม , ปักเสาสีขาว-แดง แสดงเขตแนวน้ำท่วม บนทางหลวงชนบทสาย พจ.5044 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล-บ้านหนองขอน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดสายรวม 36.563 กม. ซึ่งน้ำได้เข้าท่วมบริเวณ กม.ที่ 28+000 ถึง กม.ที่ 29+000 โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง