กรมทางหลวงงดเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ 24 ต.ค.- วันที่ 27 ต.ค. รองรับประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธี