กรมทางหลวงแจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉางช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในการก่อสร้างแล้วประมาณ 57 % ในการนี้มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร เนื่องจากโครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างเชิงลาด1 (Ramp Mp-1) ขาเข้าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านกรุงเทพฯเข้าสู่มาบตาพุด และก่อสร้างแนวทางหลวงพิเศษใหม่ เชิงลาด3(Ramp MpI-3 ) เพื่อหลบเสาตอม่อสะพานทางยกระดับด้านมุ่งหน้าพัทยา บริเวณกิโลเมตรที่ 119+000 ถึง กิโลเมตรที่ 120+500(ฝั่งขาเข้าพัทยา) โดยต้องมีการปรับแนวระดับของถนนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยจะเริ่มดำเนินการเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการเบี่ยงจราจรประมาณ 3 เดือน

โดยลักษณะการเบี่ยงการจราจรด้านฝั่งขาเข้ามุ่งเน้นพัทยา มาใช้แนวทางหลวงพิเศษเดิมฝั่งขวาทาง มุ่งหน้ากรุงเทพฯ โดยกำหนดช่องจราจรด้านฝั่งขาเข้าออกด้านละ 2 ช่องจราจร และใช้กำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ในการการแบ่งทิศทางการจราจร และช่องจราจรมีความกว้างประมาณ 3.50 เมตร รวมถึง ติดตั้งแผงตั้งและอุปกรณ์สะท้อนแสง เพิ่มเติมบริเวณฝาท่อระบายน้ำ พร้อมนี้ โครงการฯจะติดตั้งไฟกระพริบเพิ่มเติมช่วงบริเวณก่อนถึงทางเบี่ยงทั้งสองฝั่ง และติดตั้งป้ายเตือนตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ระมัดระวังและปลอดภัยในการสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้โครงการฯ เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้างโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 36 ผ่านแยกต่างระดับกระทิงลายและทางแยกต่างระดับโป่ง เพื่อมุ่งหน้าไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดระยองต่อไป


ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการเบี่ยงจราจรอาจทำให้การจราจรเกิดการชะลอตัวโดยเฉพาะบริเวณจุดก่อสร้าง อาจไม่สะดวกแก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับรถด้วยความเร็วที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน สังเกตป้ายแนะนำ และใช้ช่องทางเบี่ยงอย่างระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกำหนดโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉางช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร 095-698-1382 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เครดิต กรมทางหลวง