การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่าบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขุดเจาะสำรวจระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย -มีนบุรี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณปากทางเข้าถนนพระยาสุเรนทร์ บริเวณซอยรามอินทรา 115 และบริเวณซอยรามอินทรา 119 ในวันที่ 18 - 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางการจราจรดังนี้

1. เบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา (ขาออก) 1 ช่องทาง ติดเกาะกลางถนน บริเวณปากทางเข้าถนนพระยาสุเรนทร์ ระยะทางประมาณ 310 เมตร ในวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560

2. เบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา (ขาออก) 1 ช่องทาง ติดเกาะกลางถนน บริเวณซอย รามอินทรา 115 ระยะทางประมาณ 310 เมตร ในวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560

3. เบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา (ขาออก) 1 ช่องทาง ติดเกาะกลางถนน บริเวณซอย รามอินทรา 119 ระยะทางประมาณ 310 เมตร ในวันที่ 22-26 กันยายน 2560

ในระหว่างที่มีการเบี่ยงช่องจราจรจะมีการดำเนินการเช่น ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้น ทาง และประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ ทั้งนี้ การเบี่ยงช่องจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกและอาจมีเสียงดังรบกวนในช่วงที่มีการดำเนินการ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เครดิต รฟม.