นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณด้านหน้ากองเรือเล็ก เขตบางกอกน้อย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ โครงสร้างทางยกระดับเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป เพื่อให้การก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดปัญหาการจราจร ก่อสร้างทางขึ้นจากถนนริมคลองบางกอกน้อยเชื่อมกับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเพื่อไปแยกอรุณอมรินทร์ ความยาวประมาณ 350 ม. ก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์บริเวณหน้าวัดอมรินทราราม ขนาด 1 ช่องจราจร ก่อสร้างทางเดินยกระดับจากบริเวณหน้าวัดอมรินทรารามถึงบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 พร้อมจุดต่อเชื่อมตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ความยาวประมาณ 567 ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากองเรือเล็ก บริเวณคลองบางกอกน้อย ฝั่งกองเรือเล็กและฝั่งโรงพยาบาลศิริราช งานฐานรากริมทางรถไฟ พื้นที่จอดรถทดแทนของรฟม. บริเวณด้านข้างวัดอมรินทราราม บริเวณโรงเรียนวัดอมรินทราราม บริเวณตึก บชน.7 บริเวณซุ้มประตูวัดอมรินทราราม บริเวณข้างโรงพยาบาลศิริราช (ตึก OPD) บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ และบริเวณกรมอู่ทหารเรือ โดยวันนี้ได้มาติดตามงานก่อสร้างบริเวณกองเรือเล็ก ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่เพื่อเดินเครื่องจักรลงในคลองบางกอกน้อย ส่วนบริเวณกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการตั้งแบริเออร์ ตรงกลางถนนอรุณอมรินทร์จากหน้ากรมอู่ทหารเรือถึงแยกศิริราช เพื่อทำการเจาะเสาเข็ม ซึ่งจะทำให้การเดินรถจาก 4 ช่องจราจร เหลือ 2 ช่องจราจร โดยได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนในระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 20.04%
ทั้งนี้เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรถนนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มมากขึ้น หลังโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเซียอาคเนย์ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช สามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้โดยสะดวก ปรับปรุงกายภาพของถนนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราชให้ได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น