การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณช่องทาง ทอ.3 จึงมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถโดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก ไปใช้จุดกลับรถบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ และผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า ไปใช้จุดกลับรถบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ทดแทน ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน ถึง วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Cr.รฟม.