แขวงทางหลวงนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ ตามที่ แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถ (หน้าโรงเรียนไมตรีอุทิศ) บนทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนตะวันตก) ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.45+337 (ขาออก) ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับการซ่อมผิวทางคอนกรีตที่ดำเนินการอยู่ ในบริเวณดังกล่าว และ วันหยุดยาวที่จะถึงนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง จึงขอปรับกำหนดการปิดซ่อมสะพานกลับรถดังกล่าว เป็น
“ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ”
หากต้องการสอบถามเส้นทาง/สภาพการจราจร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แขวงทางหลวงนนทบุรี โทร.0-2527-2488 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เครดิต แขวงทางหลวงนนทบุรี