รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณร้านอาหารเวียดนาม ถึง บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ บริเวณร้านอาหารเวียดนาม – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 3 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.รฟม.