ประชาสัมพันธ์เส้นทาง,สถานที่จอดรถและห้ามจอดรถผู้มาร่วมงานพิธีตักบาตรและขบวนเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไปในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ