เปิดพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ในหลวงสำนักพระราชวังเปิดลงนามถวายพระพร "ในหลวง" ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ทุกวัน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันแรก โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Cr. ไทยรัฐ