รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึงปากซอยพหลโยธิน 52 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 52 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรดังต่อไปนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และ ฝั่งขาออกคงมี 2ช่องทาง

2. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) ฝั่งละ 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลางฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง

3. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง