นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ แบ่งการทำงานเป็น 7 ช่วง คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จทั้งโครงการเดือนธ.ค. 61

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 ตามสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2560 โครงการดังกล่าวมีความยาวรวมทั้งสิ้น 11.75 กม. ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว จึงได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 8 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง ซึ่งช่วงแรกจะเปิดใช้ได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 2 จะก่อสร้างทางลอดทางจราจร 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่องจราจรในฝั่งขาออก ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในฝั่งขาเข้าอีก 2 ช่องจราจร ให้เสร็จในเดือนก.พ.61 ซึ่งทางเรียบทั้ง 2 ฝั่ง จะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในเดือนก.พ.61 ส่วนทางลอดจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนธ.ค.61 ส่วนการขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร จะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 61 ช่วงที่ 3 เป็นการก่อสร้างตั้งแต่ถนนคลองลำสาลีถึงคลองวังใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 3 แห่ง และสะพานลอยคนข้าม 3 แห่ง ซึ่งโครงการในช่วงนี้จะแล้วเสร็จในวันที่ 13 ก.ค.60 ช่วงที่ 4 เป็นการก่อสร้างตั้งแต่คลองวังใหม่จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานรถข้าม 2 แห่ง สะพานคนข้าม 2 แห่ง และมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) ทั้งหมดอยู่ 2 จุด ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ทางแยกยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร จะสามารถก่อสร้างเสร็จในเดือนก.ค.61 แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ 5 ที่มีการก่อสร้างทางต่อเชื่อมอยู่ (แลมป์) ก็จะไปเชื่อมต่อในช่วงที่ 6 ซึ่งช่วงที่ 6 จะเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ดังนั้นในช่วงที่ 5 การก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) จะต้องแล้วเสร็จ เพื่อจะได้รองรับกับช่วงที่ 6 ซึ่งการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ (แลมป์) จะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ช่วงที่ 6 เป็นการก่อสร้างจากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง จะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 และช่วงที่ 7 ตั้งแต่ถนนร่มเกล้าถึงถนนเจ้าคุณทหาร เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ขนาด 8 ช่องจราจร สามารถลงได้ 6 ทิศทาง ตามแนวถนนเจ้าคุณทหารและถนนร่มเกล้า จะก่อสร้างเสร็จเดือนต.ค.60 อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ 85% คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวได้ภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะมีการทยอยเปิดประมาณกลางปี 61 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ 100%นั้น อยู่ในช่วงที่ 5 ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.61 ซึ่งโครงการโดยรวมแล้วจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.61

เชื่อมโยงเครือข่ายเปิดเส้นทางจราจรแนวตะวันกับออกตะวันตก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จประมาณกลางปี 60 แต่เนื่องจากมีปัญหาในความล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการเวนคืนที่ดิน และอีกส่วนเกิดจากการตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งพบว่าสภาพดินบางบริเวณเป็นดินอ่อนมีสภาพเป็นคูน้ำ จึงต้องมีการตอกเข็มที่มีความยาวมากกว่าปกติ รวมทั้งการแก้ไขแบบรายละเอียดและเนื้องานบางส่วน ตลอดจนการก่อสร้างต้องเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบให้เจ้าของหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการทำงานก็ต้องให้เวลาสำหรับหน่วยงานนั้นในการตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงสามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ ในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แล้วระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ มีระบบการคมนาคมขนส่งเป็นจำนวนมาก ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่มาก โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้มีเส้นทางในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามแนวเหนือใต้คือแนวดิ่งมีเส้นทางอยู่หลายเส้นทาง แต่ตามแนวนอนคือตะวันออกตะวันตกยังมีเส้นทางอยู่น้อย โดยจะเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดใช้งานในเดือนธ.ค.60 คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณ 80% หลังจากนั้นจะทยอยเปิดใช้งานให้ครบ 100% ภายในเดือนธ.ค.61

กำชับผู้รับจ้าง 7 ราย ปรับแผนงานให้เสร็จเร็วขึ้น เน้นความปลอดภัยแก่ประชาชน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า การลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าในวันนี้ ได้มีการพูดคุยกับผู้รับจ้างทั้ง 7 ราย ให้มีการปรับแผนงาน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งแรกประมาณเดือนพ.ย.59 จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการโดยเฉลี่ยแล้วเดือนละครั้งซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 4 ตามแผนงานที่วางไว้จะต้องแล้วเสร็จ 80% เพื่อให้เปิดใช้งานได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 ซึ่งผู้รับจ้างทั้ง 7 ราย ก็ยืนยันว่าสามารถเปิดใช้งานได้ตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับในส่วนที่เหลือก็จะทยอยเปิดใช้งานต่อไป ทั้งนี้การเปิดใช้งานผู้รับจ้างจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และสิ่งสำคัญการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้านี้ ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่กรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่ให้ทำงาน ภายใต้ข้อกำหนด 5 ข้อ ได้แก่ 1.การก่อสร้างต้องมีความปลอดภัยทั้งประชาชนและคนงาน 2.การก่อสร้างต้องมีการจัดระบบการจราจรให้เป็นไปตามแผนที่เสนอกับกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3.การก่อสร้างต้องไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 4.การก่อสร้างต้องไม่กีดขวางทางจราจรของประชาชนในพื้นผิวจราจร รวมทั้งประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรเกิดปัญหาไม่สามารถใช้ได้โดยสะดวก และ 5. ทุกครั้งที่มีการทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีการส่งงาน จะต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบและปรับปรุงทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.