นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย

ตามมติที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เห็นชอบให้มีการจัดระเบียบการจอดรถทุกชนิด บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี และถนนอรุณอมรินทร์ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2500 โดยให้จอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายเพียงฝั่งเดียว หรือไม่จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.60 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดดำเนินการจัดวางแท่แเบริเออ เพื่อจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ดังนี้ บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้านคู่ขนานฝั่งขวา ได้แก่ ตั้งแต่ปากทางเข้าวัดดุสิตารามวรวิหาร ถึงบริเวณโค้งแกนติ้ง และตั้งแต่หน้าร้านอาหารต้นตำรับไทย ถึงบริเวณปากทางเข้าสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน บริเวณถนนบรมราชชนนี ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถขนส่ง ให้นำรถไปจอดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนบรมราชชนนี เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาเร่งด่วนได้มีรถโดยสารขนาดใหญ่นำรถมาจอดในบางเวลา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง ได้หารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือให้นำรถไปจอดที่บริษัทขนส่งตรงสายใต้ปิ่นเกล้า ซึ่งในระยะแรกมีผู้ประกอบการนำรถเข้าไปจอดเป็นจำนวนมาก แต่ระยะหลังได้นำรถไปจอดน้อยลง

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้มีโครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากกว่าปัจจุบัน ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันจัดระเบียบการจอดรถตามแนวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี และถนนอรุณอมรินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้การจราจรลื่นไหลได้อย่าง 100 % แต่ถ้าไม่มีรถโดยสารขนาดใหญ่มาจอดในบริเวณถนนดังกล่าวก็จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ให้ความร่วมมือนำรถไปจอดในบริเวณที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.