คุณพลเทพ เลิศวรวณิช ผู้อำนวยการแขวงการทางนนทบุรี กรมทางหลวง แจ้งเพิ่มเติมกรณีสะพานมีรอยแยก โดยก่อนหน้านี้ ที่ทางแขวงการทางนนทบุรี ได้ทราบเรื่อง และเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าไม่ส่งผลอันตรายแต่อย่างใด
หลังจากมีการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ จึงได้เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมกับ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท.

หลังจาการตรวจสอบ การแตกร้าวดังกล่าว ไม่มีอันตรายในการใช้งานแต่อย่างใด ซึ่งในการนี้ ทางกรมทางหลวงได้ทำการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวไว้แล้ว และจะได้ดำเนินการแจ้งผู้เชี่ยวชาญมาทำการซ่อมแซมเป็นการถาวรต่อไป และนอกจากนี้จะมีผุ้เชี่ยวชาญจาก กรมทางหลวง เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
cr.ภาพ - www.brighttv.co.th