นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงลาซาล-แบริ่ง ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง กำลังสูบประมาณ 1 ลบ.ม./วินาที ส่วนกรมทางหลวงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกประมาณ 2-3 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพิ่มบริเวณคลองสำโรง เพื่อดึงน้ำจากถนนสุขุมวิทไปลงยังคลองสำโรง ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดกรุงเทพมหานครได้มีการหารือร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการเสริมผิวจราจร ความหนาประมาณ 5-10 ซม. บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท สำหรับพื้นผิวจราจรบริเวณซอยลาซาลอยู่ที่ระดับ + 0.10 ม.รทก. ส่วนพื้นที่สำโรงพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.60 ม.รทก. และบริเวณคลองบางนาพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.20 ม.รทก. ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 ข้างจะสูงกว่าบริเวณซอยลาซาล เมื่อฝนตกลงมาจึงเกิดน้ำเร่งระบายในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือขอความร่วมมือกับกรมทางหลวง หากดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.