วันนี้ 16 มิ.ย.60 ที่ บก.จร. ทางตำรวจ 191 ได้จัดอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชน ที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางโดยมี พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานในการอบรม พร้อมเปิดเผยว่า กองบังคับการสปพ. ในวันนี้ ได้นำเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนที่กระทำความผิด จากการรวมกุมแข่งรถในทาง ทั้งสิ้น 70 ราย ซึ่งแต่ละรายมีฐานความผิดแตกต่างกัน เช่น ด้ดแปลงสภาพรถ หรือ รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง

ซึ่งการเข้าอบรม เพื่อให้ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลที่ป้องปราบและกวดขันการแข่งรถ ในที่สาธารณะ เพื่อร่วมกันวางแนวทาง ป้องกันไม่ให้เยาวชน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอีก และหากผู้ปกครองละเลยจนเกิดการกระทำผิดซ้ำ จะมีความผิดตาม มาตรา 44 ผู้ปกครองต้องรับโทษด้วย อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท โดยการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทางและพักอาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ผ่านมา กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ(191) ได้บูรณาการกำลัง ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร, บก.น. 1 – 9, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 200 คน และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 180 คันและล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุม กวดขัน ยึดรถต้องสงสัย จำนวน 32 คัน ผู้ต้องหา จำนวน 7 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยการประชุมอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการขนส่งทางบก มาร่วมให้ความให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเบาะแสหรือการแข่งจันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ กรุณาแจ้งสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง