รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณจุดกลับรถ (ชั่วคราว) ช่องทาง ทอ.3 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณช่องทาง ทอ.3 จึงมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถ(ชั่วคราว) บนถนนพหลโยธิน บริเวณช่องทาง ทอ.3 โดยให้ผู้ใช้รถทางฝั่งขาออก ไปใช้จุดกลับรถบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ และผู้ใช้รถทางฝั่งขาเข้า ไปใช้จุดกลับรถบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ทดแทน ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ถึง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.รฟม.