รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา – บริเวณปั้มเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา – บริเวณปั้มเชลล์ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรในวันเวลาดังต่อไปนี้

1.วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทาง
ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทาง
ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง


Cr.รฟม.