แจ้งเปิด-ปิดถนน 3 เส้นรอบงานกาชาด 30 มี.ค.-7 เม.ย.

บช.น.แจ้ง เปิด-ปิด ถนนรอบงานกาชาด 30 มี.ค.-7 เม.ย. ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยก อู่ทองใน-บริเวณพระราชวังดุสิต, ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร-แยกกองพลที่ 1 และถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน-แยกลานพระบรมรูปทรงม้า กำหนดจันทร์-ศุกร์ ปิดจราจรตั้งแต่บ่าย 2-5 ทุ่ม

โดยจะมีการเปิดและปิดการจราจรในถนนเส้นทางต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องดังนี้ 1.ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน-บริเวณพระราชวังดุสิต 2.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร-แยกกองพลที่ 1 และ 3.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน-แยกลานพระบรมรูปทรงม้า

สำหรับเส้นทางดังกล่าวได้กำหนดเวลาปิดการจราจร โดยในวันราชการตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ เริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 14.00-23.00 น. และในวันหยุดราชการ เริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.

ทั้งนี้ การเปิด-ปิดการจราจรจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละวัน หากประชาชนต้องการสอบถามเส้นทาง หรือสภาพการจราจรสามารถโทร.สอบถามได้ที่สายด่วนจราจร 1197

ส่วนการรักษาความปลอดภัยได้เตรียมตั้งจุดอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 4 พื้นที่
1.ภายในบริเวณสวนอัมพรทั้งหมด และถนนศรีอยุธยา จากแยกพล. 1-แยกพระบรมรูป
2.ลานพระราชวังดุสิตทั้งหมด
3.ภายในสนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา จากแยกวัดเบญจมบพิตร
4. ถนนราชดำเนิน จากแยกสวนมิสกวัน-แยกพระบรมรูปทรงม้า โดยทาง บช.น.ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 200 นายต่อวันเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้าทั้ง 4 ทาง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรม ได้มีการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมต่างๆ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน.