รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา – บริเวณปั้มเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 6 – 30 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา – บริเวณปั้มเชลล์ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรในวันเวลาดังต่อไปนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน ถึง วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง ฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00–05.00 น.จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง ฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

สำหรับวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จะทำการยกเลิกการเบี่ยงการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เครดิต รฟม.