นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฟรี! ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร