• รับฟังรับชมสดๆ..ที่นี่จ้า

รายงานและบริการด้านการจราจรหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนการบริการสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน บนความร่วมมือขององค์กรภาคีร่วมต่างๆ
DJ หฤทชนัน โพธิภักดี