• รับฟังรับชมสดๆ..ที่นี่จ้า

รายงานพร้อมทั้งวิเคราะห์ข่าว เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน
DJ เรวัต สังข์ช่วย