• slider1-bg
  • ข่าวสาร TRS

TRS NETWORK ข่าวจราจร/สังคม
TRS NEWS ข่าวทั่วไป
TRS CSR ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผู้ดำเนินรายการ

รายงานและบริการด้านการจราจร หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจน การบริการสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน บนความร่วมมือขององค์กรภาคีร่วมต่างๆ
DJ นุชนาฏ อุมานันท์
จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
TRS Share : ข่าวเช้า หลายเรื่องที่อยากคุย

  • ปฏิทินกิจกรรม

  • รายงานสดผ่าน Facebook

  • ตรวจสอบการจราจรได้ที่นี่