ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ รวมพลชาวTaxi กับมหกรรมกีฬาสี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสานต่อเครือข่าย การทำความดีของกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่ออนาคตไทย...

รายละเอียด

โครงการ TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ระหว่างเดือนกรฏาคม – ตุลาคม 2559...

รายละเอียด

พาผู้โชคดี และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 34 ท่าน เดินทางไปเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สู่อาชีพพระราชทาน และร่วมกันปล่อยปลาและกุ้ง จำนวน 84 ถุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

รายละเอียด

หวังปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมในการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

รายละเอียด

เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ...

รายละเอียด

สานต่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อสนองต่อแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

รายละเอียด

ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานและกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปอบรมในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับต้นๆ...

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และมูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย...

รายละเอียด

สามเณรธรรมาสน์ทองปี 3 ศึกษาดูงาน และปฏิบัติศาสนกิจตามรอยพุทธศาสนา

รายละเอียด

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา...

รายละเอียด

โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่...

รายละเอียด

ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าภัยแล้งกำลังกลายเป็นปัญหาวิกฤตระดับประเทศ ทั้งยังทำให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบในวงกว้าง ผลเช่นนี้ เมื่อเอสซีจี ร่วมกับ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สำนักงานทรัพย์สินฯ กองทัพบก ร่วมกันผนึกกำลังบรรเทาภัยแล้ง...

รายละเอียด

โดยในปีนี้ภายในร้านกาชาดสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม TRS 99.5 ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย”...

รายละเอียด

TRS 1255 Contact Center ผนึกกำลังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์กู้ชีพนเรนทร จัดอบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉิน” พร้อมยกระดับคุณภาพบริการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม....

รายละเอียด

วันนี้ 27 ส.ค. 58 คุณอัจฉรา เจ้าของเพจ Kluaja atchara ได้นำเงินจำนวนหนึ่งที่รวบรวมจากสมาชิกในเพจส่วนตัว มอบให้กับคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีของแท็กซี่จิตอาสา ซึ่งนับว่าหาได้ยากจากสังคมปัจจุบัน...

รายละเอียด

TRS99.5 สังคมไทยด้วยใจแบ่งปัน จัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำ­ริ ครั้งที่ 12 วิถีชาวนาวิถีพอเพียง ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา...

รายละเอียด

บรรยากาศในงาน bike for mom 16 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านสายด่วน 1255 ตลอด 24 ชั่วโมง สิทธินี้ เฉพาะพี่ๆแท็กซี่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ เท่านั้น...

รายละเอียด

TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม โดย นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมในพิธีลงนามจัดตั้ง ”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” ร่วมกับ 53 หน่ายงานภาคีจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต สมาคม มูลนิธิต่างๆ...

รายละเอียด

โครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ของทางสถานีฯ จัดกิจกรรม แท็กซี่ไทย “ด้วยใจ” แบ่งปัน กวาด เก็บ โกย รณรงค์ร่วมกับชุมชนและนักท่องเที่ยว ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณย่านถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ...

รายละเอียด

โครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปวงประชาพร้อมใจ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานกาชาด 2558 ณ ลานพระรูปทรงม้า และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558...

รายละเอียด

บรรยากาศการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลบาลศิริราช

รายละเอียด

บรรยากาศกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2558

รายละเอียด

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเขตพระนคร จัดโครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำน.ศ.ศิลปะ 30 สถาบัน วาดภาพสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ ที่สำนักงานสลากฯ หลังเดิม ถ.ราชดำเนินกลาง กทม. เมื่อวันที่ 28 มี.ค....

รายละเอียด

TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม โครงการตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจและสองมือ ปีที่ 2 กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 2...

รายละเอียด

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิ­ธีรับมอบรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม­ประจำปี 2557 จาก UNESCO

รายละเอียด

ในปัจจุบันนี้ สตรีไทยมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น...

รายละเอียด

ระหว่างวันที่ ๕– ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน ราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

บรรยากาศงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 มีประชาชนร่วมถวายพระพร ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ราชการต่างๆ...

รายละเอียด

TRS99.5 ชวนเก็บได้ทั้งภาพ เกี่ยวได้ทั้งความรู้ กลับสู่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี โดยร่วมกันอุดหนุนหนังสือ "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จำหน่ายที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2558 นี้เท่านั้น เหลือจำนวนจำกัด...

รายละเอียด

TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับสถานีวิทยุ 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกบูธ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...

รายละเอียด

โครงการTRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับHONDA สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

รายละเอียด

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ครั้งที่11 TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ชวนผู้ฟังจิตอาสาและหน่วยงานภาคี กว่า 120 คน ร่วมทำความดี กับกิจกรรม "กวาดบ้านพ่อ" ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระตำหนักสามจั่ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งศึ...

รายละเอียด

TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จ.สระบุรี...

รายละเอียด

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน จึงร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย HONDA จัดฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งในการอบรมแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 ท่าน เข้ามา ฝึกฝนและเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปปรับใช้บนท้องถนน และในชีวิตประจำวัน...

รายละเอียด

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz จัดโครงการ “แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์” เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าเสรีประชาคมอาเซียน...

รายละเอียด