• วันที่: 21 November 2014

26/10/57 โครงการTRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับHONDAสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน จึงร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย HONDA จัดฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งในการอบรมแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 ท่าน เข้ามา ฝึกฝนและเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปปรับใช้บนท้องถนน และในชีวิตประจำวัน ท่านใดสนใจสามารถ โทรเข้ามาสมัครในรอบต่อไปได้ที่ สายด่วน1255 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz