• วันที่: 04 October 2016

รวมพลชาวTaxi กับมหกรรมกีฬาสี แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์
มหกรรมรวมพลแท็กซี่ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสานต่อเครือข่าย การทำความดีของกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่ออนาคตไทย โดยมีคุณจันทนี ธนรักษ์ ที่ปรึกษา บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จำกัด เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมผู้ผ่านการอบรมโครงการฯตลอด 6 ปี กว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และสานต่อเครือข่าย การทำความดีของแท็กซี่จิตอาสาเพื่อสังคมไทยให้เข้มแข็ง

ปัจจุบันโครงการแท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของสถานีวิทยุ TRS 99.5 และภาคีเครือข่าย ซึ่งได้จัดอบรมผู้ขับขี่รถแท็กซี่กว่า 1,500คน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริการที่ดี และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้ความสำคัญกับการให้บริการโดยคำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้กับผู้ และเกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคม สร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยต่อไป

สำหรับงาน “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ เฟสติวัล” ในครั้งนี้มีจัดการเสวนาพิเศษ "อย่าให้ใครว่าสังคมไทยไม่แบ่งปัน"กิจกรรมร่วมใจไปด้วยกัน การออกบูธจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายอนาคตไทย กรมขนส่งทางบก โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ในเครือ scg กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวกทม ตำรวจโครงการพระราชดำริ เป็นต้น

รวมถึงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่างๆพี่แท็กซี่และเจ้าหน้าที่ TRS99.5 การกล่าวปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นร่วมกันในการทำความดี ช่วยเหลือสังคมและยกมาตรฐานที่ดีให้กับอาชีพขับรถแท็กซี่ และปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตเสริมสร้างพลังศรัทธา จากศิลปินโป่ง หินเหล็กไฟ