• วันที่: 23 July 2016

"TRS 99.5" รวมกับ "ฮอนด้า" จัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยวันนี้ (23 ก.ค. 59) สถานีวิทยุ TRS 99.5 ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปี 4 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
จัดฝึกอบรมมอบความรู้และเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทและข้อปฏิบัติในการขับรถ รวมถึงการสาธิตการทำงานของระบบเบรก ABS และการควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน หวังลดอุบัติเหตุและปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมในการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ TRS 1255 Contact Center