• วันที่: 14 July 2016

โครงการ 'TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า 'ปี 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

โครงการ 'TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า 'ปี 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาโครงการ TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า ปี 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สถานีวิทยุTRS99.5 ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า ปี 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุธานินทน์ ฤกษ์ยรรยง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีวิทยุ TRS99.5 นายวีระชัย กล่ำแดง หัวหน้าครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการฯ
โดยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถานศึกษานำร่องแห่งที่ 2 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ฯ


สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 120 คน จะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏี และ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทและข้อปฏิบัติในการขับรถ รวมถึงได้รับชมการสาธิตการทำงานของระบบเบรก ABS และการควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉินจากครูฝึกมืออาชีพของทางฮอนด้า

ทั้งนี้ โครงการ TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ระหว่างเดือนกรกฏาคม – ตุลาคม 2559 โดยในเดือนกรกฏาคมนี้ จะเป็นอบรมในวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่าน TRS 1255 Contac Center ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง