• วันที่: 03 May 2016

สามเณรธรรมาสน์ทองปี 3 ศึกษาดูงาน และปฏิบัติศาสนกิจตามรอยพุทธศาสนา

สามเณรธรรมาสน์ทองปี 3 ศึกษาดูงาน และปฏิบัติศาสนกิจตามรอยพุทธศาสนา

ในวันนี้(3 พ.ค.59) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและปฏิบัติศาสนกิจ แก่สามเณรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นการอบรมเทศนาธรรม เพื่อส่งเสริมให้สามเณรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอด การแสดงพระธรรมเทศนาในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้นำ คณะสามเณรที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศศึกษาจุดเริ่มต้นการเผยแผ่พระพุทธศานาในประเทศไทยที่วัดพระปฐมเจดีย์ และศึกษา ประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีนายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีในฐานะประธานกรรมการจัดงานสามเณรธรรมาสน์ทองปี 2559 นำชม

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะสามเณรในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทองปี 2559 ก็จะออกเดินทางไปที่พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป.