• วันที่: 17 February 2016

TRS 1255 Contact Center อบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉิน”

TRS 1255 Contact Center ผนึกกำลังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์กู้ชีพนเรนทร
จัดอบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉิน” พร้อมยกระดับคุณภาพบริการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอด
24 ชม.
นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการ บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จำกัด เปิดเผยว่า ทุกวันนี้สถิติการโทรผ่านศูนย์ประสานความช่วยเหลือ TRS 1255 (Contact Center) พบว่าในแต่ละวันมีประชาชนโทรเข้ามาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุรถเสีย สอบถามเส้นทาง ของหาย เป็นต้น แต่หนึ่งในเรื่องที่ TRS 1255 ให้ความสำคัญและติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนคือการขอความช่วยเหลือจากการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือประชาชน TRS 1255 ได้รับความร่วมมือในการทำงานร่วมกันจากทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารภัย, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากศูนย์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

นายนันทพร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปีนี้ TRS 1255 ได้ตั้งเป้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ได้ 1 ล้านความช่วยเหลือภายใต้แนวทางการทำงาน เราให้ “ด้วยใจ” แบ่งปัน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการโทรเข้าและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ TRS 1255 ได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์กู้ชีพนเรนทร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพที่ผ่านหลักสูตร “อาสาฉุกเฉิน” เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ การช่วยฟื้น คืนชีพ CPR อย่างไรให้ถูกต้อง, การให้ความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดเหตุภาวะภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถแจ้งได้ที่ Mobile Application TRS 1255 และสายด่วน TRS 1255 ตลอด 24 ชม. (โทรฟรีผ่านระบบ AIS, DTAC และ TRUE)