• วันที่: 27 August 2015

น้ำใจแห่งความดี

น้ำใจแห่งความดี

วันนี้ 27 ส.ค. 58 คุณอัจฉรา เจ้าของเพจ Kluaja atchara ได้นำเงินจำนวนหนึ่งที่รวบรวมจากสมาชิกในเพจส่วนตัว มอบให้กับคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีของแท็กซี่จิตอาสา ซึ่งนับว่าหาได้ยากจากสังคมปัจจุบัน