• วันที่: 21 May 2015

TRS 99.5 ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

TRS 99.5 ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย


TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม โดย นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมในพิธีลงนามจัดตั้ง ”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” ร่วมกับ 53 หน่ายงานภาคีจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต สมาคม มูลนิธิต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามฯ
ทั้งนี้ ”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์
โดยมีพันธกิจหลัก 3 ข้อคือ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถใช้ถนน
2. ผลักดันให้รัฐดำเนินการปกป้องและคุ้มครองให้ทุกชีวิตปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนน
ณ ห้องอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558