• วันที่: 07 April 2015

ปวงประชาพร้อมใจ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ