• วันที่: 07 April 2015

บรรยากาศการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

บรรยากาศการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลบาลศิริราช