• วันที่: 25 March 2015

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิ­ธีรับมอบรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม­ประจำปี 2557 จาก UNESCO

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิ­ธีรับมอบรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม­ประจำปี 2557 จาก UNESCO