• วันที่: 11 March 2015

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับสถานีวิทยุ 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกบูธ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร