• วันที่: 24 December 2014

21/12/57 โครงการ TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับHONDA
โครงการTRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับHONDA สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน จึงร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยHONDA จัดกิจกรรมอบรมทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อ มุ่งหวังการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน