• วันที่: 11 March 2015

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ครั้งที่11โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ครั้งที่11
TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ชวนผู้ฟังจิตอาสาและหน่วยงานภาคี กว่า 120 คน ร่วมทำความดี กับกิจกรรม "กวาดบ้านพ่อ" ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระตำหนักสามจั่ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา